Ερώτηση-Προβλήματα με τη λειτουργία του ΓΟΕΒ πεδιάδος Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά(14.11.2011)