Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων-Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας-Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις-Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις-Επί της Αρχής(31-08-2010)