Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων-Σ/Ν Υπουργείου Παιδείας-Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις-Ακρόαση Φορέων(08-09-2010)