Επίκαιρη Ερώτηση-Περικοπή χρηματοδότησης του Αλεξάνδρειου Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης(21.02.2011)