Αναφορά-Κατάργηση Σχολικών Μονάδων στη Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης(21.02.2011)