Επίκαιρη Ερώτηση αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ-Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια-Φορέας Διαχείρισης(21-01-2010)