Επίκαιρη Επερώτηση-Παύση Προγράμματος Δημοσίων Έργων με Πάγωμα στις Αναθέσεις μελετών και στις Δημοπρατήσεις έργων(16-07-2010)