Επερώτηση-Ανυπαρξία κυβερνητικού σχεδιασμού για τον Τουρισμό(27-05-2010)