Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων ΑμεΑ.(06-07-2010)