Επερώτηση-Επιπτώσεις από την ανάκληση της λειτουργίας των εταιρειών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ(20-04-2010)