Εορτασμός 25ης Μαρτίου Διπλωματικές από τις Ελληνικές Αρχές του Εξωτερικού (26-04-2010)