Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από προσφυγικούς συλλόγους του Δήμου Δέλτα με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.» 5.5.2022