ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ 10.5.2022