Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα: «Ενημέρωση από το Σύλλογο Ελλήνων και Κυπρίων Ιατρών της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, σχετικά με τις δράσεις τους» 13.12.2021