Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης της Συνέλευσης με θέμα: Η Διασπορά ως δύναμη μεταρρύθμισης – ποιες οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Διασποράς της; Πρόσκληση εκ μέρους του Προέδρου της Υποεπιτροπής για τη Διασπορά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης , κ. Paulo Pisco.19.9.2022