Εισήγηση 15 Μαϊου 2013, στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα:Ποντιακός Ελληνισμός