Δημοπράτηση Ελληνικών Αρχαιοτήτων από τον οίκο Christie΄s του εξωτερικού(05-10-2010)