Δήλωσή μου για το άρθρο Σημίτη για Ελσίνκι, στην εφημερίδα “Δημοκρατία” 9 Απριλίου 2021