Διαδικτυακή συζήτηση με τους πολίτες για την Πανδημία 8.4.2021