Διεθνείς διαγωνισμοί της ΕΥΑΘ ΑΕ για την παραγωγή πόσιμου νερού και για τον βιολογικό καθαρισμό των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της θεσσαλονίκης.(20-05-2010)