Διαρροή Ελληνικών καταθέσεων εκτός συνόρων.(06-07-2010)