Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη στο Δήμο Δέλτα(20.02.2011)