Δελτίο Τύπου για την Επίκαιρη Επώτηση αναφορικά με τα προβλήματα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης(10.03.2011)