Αξιοποίηση της επιστήμης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον Ψηφιακό Αλφαβητισμό της ελληνικής νεολαίας.(02-07-2010)