Ανάγκη στήριξης της τευτλοκαλλιέργειας και της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης(14.12.2010)