Αναφορά με θέμα: Κατεπείγουσα ανάγκη να συμπεριληφθούν στην κρατική ενίσχυση καρπουζιού και οι παραγωγοί καρπουζιού με κωδικό καλλιέργειας 38 και κωδικό ποικιλίας 8195 21.12.2020