Αναφορά-Κατάργηση άδειας ακτινοπροστασίας(09.06.2011)