Ερώτηση-Παραχώρηση εργοταξίου του μετρό Θεσσαλονίκης για επίδειξη μόδας!rn(07.03.2012)