Αναφορά-Αποζημιώσεις βαμβακοπαραγωγών από τον ΕΛ.Γ.Α(14.09.2011)