Αμέριστη συμπαράσταση και διαρκή στήριξη από την Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς προς την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών 10.10.2019