«Βλέπουμε την ελληνική διασπορά ως μείζον εθνικό κεφάλαιο»ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.3.2022