Τι δεν πρέπει να ξεχνούν οι γείτονές μας (Εφημερίδα « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Κυριακής 27.6.2021)