«Τα προβλήματα των αποδήμων δεν λύνονται με ταξίδια αναψυχής», 06.04.2017