Συνεχίζει τον διάλογο με τους πολίτες ο Σάββας Αναστασιάδης, 29.01.2018