ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014