ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΣΟΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.11.2020