Συνάντηση Σάββα Αναστασιάδη-Robert Brannekämper για το Ελληνικό Σχολείο στο Μόναχο, 24.09.2018