Συνάντηση κορυφής της ελληνικής ομογένειας στη Θεσσαλονίκη 28.12.2021