Συνάντηση Αναστασιάδη με τον συγγραφέα του βιβλίου «Κόκκινο ποτάμι»Χάρη Τσιρκινίδη 27.01.2020