Συμφωνία Αλήθειας με τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, 07.12.2016