Συγχαρητήρια Επιστολή για την εκλογή του Ανδρέα Παπαμιμίκου