Συγχαρητήρια επιστολή από Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγής, 14.07.2017