Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα πρέπει να είναι αυτοδύναμη!Ελεύθερος Τύπος 8 Ιουνίου 2019