Σάββας Αναστασιάδης: «Το 2022 μπαίνουμε σε περίοδο ανάπτυξης» 20.12.2021