ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  «ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ» 29.6.2022