Σάββας Αναστασιάδης: Ο Καλλικράτης της «Αστυνομίας» δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα 18.09.2019