ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ»  6.12.2022