Σάββας Αναστασιάδης: Η ατομική ευθύνη αποκτά τώρα ακόμη μεγαλύτερη σημασία 7.5.2020