Σάββας Αναστασιάδης: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη 25.5.2023