ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΕΙΣΤΕ ΜΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ, 27.07.2016